Uuden puheenjohtajan tervehdys

Siunattua alkanutta vuotta kaikille!

CBMC lähtee tekemään työtään Jeesuksen antamien askelmerkkien mukaisesti tänäkin vuonna. Pyrimme olemaan aktiivisia, innovatiivisia ja ennen kaikkea Sanalle uskollisia. Toimimme iloisella mielellä. Onhan meillä turvana ja inspiraatiolähteenä iankaikkinen ilosanoma – evankeliumi.

Toimintaympäristö käy monessa kohtaa vuosi vuodelta vaikeammaksi. Suomikin sekularisoituu ja monet poikkeavat Raamatun sanasta. Sitä pidetään vanhanaikaisena ja nykymaailmaan sopimattomana. Joustavuus ja suvaitsevaisuus ovat ilmauksia, joilla pyritään turhentamaan Raamatun totuudet.

Viittaan tässä Paavalin toiseen kirjeeseen Timoteukselle (4. luku), jossa Paavali kirjoittaa muun muassa näin: Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Pysy Sinä kuitenkin järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Tässä on oivallinen ja pysyvä ohje CBMC:llekin. Evankeliointi on ollut painopisteemme, erityisesti liike-elämässä toimivien ihmisten suuntaan. Tähän suuntaan mennään jatkossakin.

Yhdistyksemme kokouksessa 6.3.2017 linjattiin kuluvan vuoden toiminnan päälinjoja. Eri tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin erikseen. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus jatkamaan edellisten hallitusten työtä. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. Otan tehtävän nöyrin mielin ja runsain rukouksin vastaan. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

  • Laura Haarlaa
  • Ilkka Korhonen
  • Sami Niemi
  • Maisa Sandqvist
  • Katri Valtari

Olen aidosti ilahtunut uudesta hallituksesta. Se on upea sekoitus pitkää CBMC-kokemusta ja uusia voimia, eri ikäisiä ihmisiä, naisia ja miehiä. Kaikkia yhdistää kuitenkin luja usko Jeesukseen Kristukseen.

Kiitän lämpimästi aiempaa hallitusta. Panen ilolla myös merkille, että kaikki aiemmasta hallituksesta pois jääneet ovat auliisti luvanneet olla edelleen toiminnan tukena, kuten esimerkiksi Joosia Miettinen perehdyttämässä minua tehtäviini, Anna Kotamäki viestintäpuolella työparinaan uusi asiantuntija Hannele Keuru ja Emmi Virtanen kirjanpidossa.

Etenemme yhdessä rukoillen eteenpäin. Kannustan kaikkia jäseniä olemaan aktiivisia evankelioinnissa ja CBMC:n kaikessa toiminnassa. Olkaa myös yhteydessä minuun tai muihin hallituksen jäseniin, jos Teillä esimerkiksi on toiminnan kehittämiseen liittyviä ideoita tai olette valmiita joihinkin palvelutehtäviin. Miksei muutoinkin. Jo nimemme on verkosto. Verkostoitukaamme siis keskenämmekin. Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä. Kutsukaa myös uskosta osattomia ystäviänne mukaan CBMC:n tilaisuuksiin.

Luther jo sanoi: ora et labora, rukoile ja tee työtä. Rukoilkaamme siis ja työskennelkäämme CBMC:lle kasvun ja menestyksen puolesta. Ei kuitenkaan sen itsensä takia vaan evankelioinnin menestyksen vuoksi.

Terveisin,
Jaakko Lehtonen
Puheenjohtaja
CBMC Finland